Kwaliteit

Inname, verwerking en productie van grond- en zandsoorten beschouwen wij als een kritisch proces, waarbij het belang van de gebruiker en het milieu zwaar meewegen. Vandaar dat Grondbank IJsselmonde graag voldoet als provinciale erkende afvalstoffeninrichting aan de strenge eisen die aan onze processen en producten gesteld worden.

Voor ons is het vanzelfsprekend dat we werken binnen de heldere kaders van de milieuvergunning.

Wij beschikken over de volgende certificaten:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001
  • MVO Prestatieladder niveau 3
  • BRL 9335 protocol 1 en protocol 4
  • BRL 9341
  • RAG Landscaping

BRL 9335  protocol 1 is voor in het innemen van individuele partijen grond. Protocol 4 voor het samenstellen van grondproducten zoals teelaarde en bomenzand. Met de BRL9341 zijn wij bevoegd voor het produceren van steenachtige substraten. Voor het produceren van bomengrond, bomenzand en bomengranulaat beschikken we daarnaast ook over het RAG-Landscaping certificaat wat de kwaliteit van de producten waarborgt.

Zo bent u verzekerd van een verantwoord en duurzaam kwaliteitsproduct.